woensdag 6 juli 2011

Maatschappelijkwerk - VUmc

Vandaag 6 juli weer een afspraak met Carry Begeer, maatschappelijkwerker Revalidatiegeneeskunde van het VUmc.

Even teruggeblikt hoe het mij het laatste half jaar is vergaan en waar ik zo al tegen aanloop, met name de trage gecompliceerde bureaucratie. Ook even het MDO ter sprake gebracht, was benieuwd wat er over mij besproken is. Het viel me op dat sommige informatie niet volledig was en alweer achterhaald. Verder ook weer de mogelijkheden van 'Snel Weer Wel', het cursus aanbod van Prezens besproken.

---

UPDATE: 7 juli 2011
Ik heb gisteren na afloop van het gesprek met Carry Begeer de vragenlijst van Snel Weer Wel thuis beantwoord, en kom tot de conclusie toen ik het advies vandaag via de mail kreeg toegestuurd dat deze cursus niet aan mij besteed is. Ik vond de vragen al vreemd omdat ze over psychische klachten en somberheid gingen. Ik herken me helemaal niet in de vragen, zeker niet in het advies wat ze mij per mail hebben toegestuurd. Ik wil alleen maar in contact komen met lotgenoten die net als ik, moeten leren omgaan met een chronische ziekte. Ik wil wel eens van andere mensen horen hoe hun het beleven en hoe hun er mee omgaan. Het valt me vaak op dat de informatie die mij wordt aangereikt, niet altijd strookt met de werkelijkheid in de praktijk. Ik zie er dus ook vanaf om deel te nemen aan het cursus aanbod van Prezens. Een voordeel van de afspraken met maatschappelijkwerk is, dat ze me scherp en alert houden. Ik ben zelf werkzaam in de zorg geweest en weet hoe moeilijk is om iets voor mekaar te krijgen. Desalniettemin stop ik op dit moment liever mijn energie in het bouwen van een website over 'Leven met Polyneuropathie', daar kan ik alles in kwijt wat er op dat moment speelt in mijn leven. Het is voor mij ook een klankbord wat ik weer na verloop van tijd kan teruglezen om te kijken wat er veranderd is en hoe ik nu in het leven sta. Misschien kom ik op deze manier in contact met lotgenoten en kan ik met hun ervaringen en informatie delen.

Handige links:

Het CAK Startpagina
MEE (Ondersteuning bij leven met een beperking)
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)
de MO-zaak (Maatschappelijke Ondersteuning zaak)
www.regelhulp.nl (wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten