zaterdag 8 juni 2019

Vitamine B complex forteWat is Vitamine B complex forte? En wat zijn de voor- en nadelen van deze vitamine groep?

Ik heb me afgelopen week verdiept in dit onderwerp omdat ik nu al een geruime tijd Vitamine B complex forte van de Hema slik en de laatste tijd wat last van bijwerkingen ondervind, ook mede door een programma (Broodje Gezond) wat ik onlangs op de televisie zag met als onderwerp vitaminepillen, de zin en onzin over het gebruik van vitaminepillen en de mogelijke gevaren van sommige vitamines, met name vitamine B6. Vitamine B6 is belangrijk voor de stofwisseling, vooral voor de afbraak en opbouw van aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Vitamine B6 reguleert de werking van bepaalde hormonen en is nodig voor de groei, de bloedaanmaak en een goede werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel.

Tegenwoordig zijn vitamines in hoge doseringen verkrijgbaar en daar schuilt het gevaar in op overdosering met de nodige gevolgen. Bij langdurig dagelijks gebruik van supplementen met meer dan 21 milligram vitamine B6 kan perifere neuropathie ontstaan. Dit is een aandoening aan het zenuwstelsel, waardoor gevoelloosheid, tintelingen of ernstige zenuwpijn in de handen en voeten kan ontstaan. In mijn geval heb ik al polyneuropathie, maar de klachten zijn de laatste weken verergerd.
Ik besloot om het potje vitamine B complex forte 100 mg/mcg time-release/hoog gedoseerd eens grondig te bekijken met een vergrootglas, de informatie staat zoals altijd super klein vermeld. En inderdaad: 'Dit product bevat vitamine B6, bij langdurig gebruik kunnen tintelingen of verdoofdheid in handen en voeten ontstaan. Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts'. De beschrijving op het potje wijkt weer af van de beschrijving op de webpagina van dit artikel.
Omdat ik geen vlees eet dacht ik er goed aan te doen om deze vitamine supplement (met name vitamine B12) als aanvulling te gebruiken, maar helaas.

---

Werking - Vitamine B-groep

Werkingsmechanisme
Vitaminen zijn als cofactor noodzakelijk voor enzymatische processen in de stofwisseling. De B-vitaminen (wateroplosbaar) hebben verschillende functies in het lichaam:

Thiamine (vitamine B1):
  • is een co-enzym (co-carboxylase) voor reacties in het metabolisme van suikers en enkele aminozuren. Voorts vervult het een specifieke rol in de neuronen.
Riboflavine (vitamine B2):
  • is noodzakelijk voor de vorming van twee co-enzymen: flavine mononucleotide (FMN) en flavine adenine di-nucleotide (FAD), beide waterstof-carriers in oxidatieve systemen in de mitochondria. Zij ontvangen het waterstofatoom van het nicotinamide adenine di-nucleotide (NAD). Op deze manier zorgen zij voor een snelle aflevering van energie aan de cellen. Tevens is riboflavine een onderdeel van enkele andere enzymen.
Nicotinamide (vitamine B3):
  • is een co-enzym van nicotinamide adenine di-nucleotide (NAD) en nicotinamide adenine di-nucleotide fosfaat (NADP), beide waterstof-carriers. Zij ontvangen het waterstofatoom van diverse dehydrogenasen. Op deze manier zorgt nicotinamide, net als riboflavine, voor een snelle aflevering van energie aan de cellen.
Panthoteenzuur/dexpanthenol (vitamine B5):
  • is een onderdeel van het co-enzym A (CoA), dat via het acetyl-CoA een sleutelrol speelt in het metabolisme van suikers en vetten.
Pyridoxine (vitamine B6):
  • is, in de werkzame vorm pyridoxal-5-fosfaat, een co-enzym voor veel omzettingen binnen het aminozuurmetabolisme. Het is van belang voor de synthese van de haem-precursor δ-aminolevulinezuur en voor het functioneren van neuronen, waarschijnlijk door een rol in het γ-aminoboterzuur (GABA)-metabolisme.
Foliumzuur (vitamine B11):
  • is een co-enzym voor de overdracht van methyl-, hydroxymethyl- en formylgroepen. Het is belangrijk voor de synthese van DNA en RNA en voor het metabolisme van enkele aminozuren. Dit maakt de vitamine noodzakelijk voor de groei.
Cyanocobalamine/hydroxocobalamine (vitamine B12):
  • is een co-enzym voor de omzetting van homocysteïne in methionine, waarbij overigens foliumzuur noodzakelijk is. Het is belangrijk voor de DNA-synthese. Tevens is het een co-enzym voor de omzetting methylmalonyl-CoA in succinyl-CoA en andere reacties in de eiwitstofwisseling.
Effect
  • voorkomen van een vitamine B-deficiëntie;
  • behandelen van een vitamine B-deficiëntie. Hierdoor neemt de ernst van de aandoening die veroorzaakt wordt door de deficiëntie, zoals beriberi, pellagra, polyneuritis en megaloblastaire anemie (voor vitamine B11 en B12) af.
Typerende bijwerkingen
In normale doseringen geven de B-vitaminen in het algemeen nauwelijks tot geen bijwerkingen.

Meer informatie

Cyanocobalamine en hydroxocobalamine kunnen in zeer zeldzame gevallen aanleiding geven tot allergische huidreacties, zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt in het cobalaminemolecuul. Anafylactische shock is gemeld.

Intraveneuze toediening van thiamine is in zeldzame gevallen gerelateerd aan anafylactische shock. Na herhaalde i.v. toediening neemt de kans op overgevoeligheidsreacties toe.

Foliumzuur kan bij behandeling van megaloblastaire anemie de neurologische afwijkingen als gevolg van een vitamine B12-deficiëntie verergeren of provoceren, terwijl de hematologische verschijnselen verminderen. Geadviseerd wordt om vóór behandeling een vitamine B12-deficiëntie uit te sluiten.

Pyridoxine kan bij langdurig gebruik en/of hoge doseringen leiden tot ernstige sensorische en sensomotorische perifere polyneuropathie. Het onderliggend mechanisme is niet geheel opgehelderd.

Bron bovenstaande tekst: Farmacotherapeutisch Kompas

Meer uitleg over vitamines.maandag 27 mei 2019

Controle en nog meer vaccinaties

Vandaag mmandag 27 mei weer een controle afspraak op de polikliniek Hematologie met dr Ellen Meijer, internist/hematoloog van het locatie VUmc van het Amsterdam UMC.

Het bloedprikken ging gelukkig in één keer goed. De uitslagen van het bloedonderzoek waren weer allemaal goed en keurig binnen de referentiewaardes, daar was ik wel blij om. Vandaag ook geprikt of ik voldoende afweerstoffen heb aangemaakt na de vaccinatie (Prevenar 13) van 16 april, deze uitslag volgt later.De dokter vind het verstandig dat ik nog twee aanvullende vaccinaties krijg voor Meningokokken, namelijk Meningokokkenvaccin type B en Meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y. Drie jaar geleden toen ik opnieuw alle vaccinaties na de stamceltransplantatie (SCT) heb gekregen, zat er alleen Meningokokken type C in, dit blijkt nu voor mensen met een laag afweersysteem niet voldoende en lopen meer risico's. Dit vaccin moet na 1 à 2 maanden nog eens herhaald worden.

De volgende afspraak is op 8 juli, dan is er ook weer een Spirometrie (longfunctie onderzoek) gepland.


dinsdag 14 mei 2019

Bewegen en conditieGisteren weer eens een flinke wandeling gemaakt op het strand en in de duinen bij Zandvoort samen met een vriendin. Het gaat steeds beter met mijn longen en ook met de conditie gaat het weer de goede kant uit. Volgens mijn stappenteller App, had ik ruim 16.000 stappen gelopen, iets meer dan 12 km. Ruim een maand geleden had ik niet gedacht, dat ik weer zo goed zou opknappen.
Ik ben blij dat ik weer het zonnetje zie en dat het warmer word. De afgelopen weken behoorlijk afgezien door de kou, de polyneuropathie was in alle hevigheid aanwezig en een behoorlijke pain in the ass. Op een gegeven moment had ik bijna een last minute ticket geboekt naar een warm land. Maar ja, ik heb volgende week weer een belangrijke afspraak in het ziekenhuis.


donderdag 25 april 2019

Controle, hematologie

Vandaag donderdag 25 april weer op controle geweest op de polikliniek Hematologie, locatie VUmc van het Amsterdam UMC. Deze keer bij Marieke Schoordijk, Verpleegkundige Specialist.

Het bloedprikken ging gelukkig in één keer goed en al snel werd ik opgehaald voor de uitslagen, gesprek en een paar eenvoudige lichamelijke controles.
De uitslagen van het bloedonderzoek waren allemaal goed en keurig binnen de referentiewaardes, daar was ik wel blij om. De volgende keer word er gekeken of ik voldoende afweercellen heb aangemaakt na de vaccinatie (Prevenar 13) van 16 april.

Met mijn longen gaat het redelijk, de saturatie schommelt tussen de 89 en 91%. Mijn conditie gaat langzaam vooruit. Alleen merk ik nu wel dat kou en luchtverontreiniging er flink inhakt, ik moet dan veel hoesten en heb het dan snel benauwd. De uitslag van de longfunctie-onderzoek van 15 april jl was vergelijkbaar met de resultaten van vorig jaar augustus, deze waren toen slecht. Daarna is het wel weer verbeterd er daar ga ik nu ook vanuit dat het weer verbeterd.

Op 13 april was ik op controle bij de oogarts van het OMC Zaandam. In mijn rechteroog is beginnende staar geconstateerd. Verder moet ik goed blijven druppelen, mijn ogen zijn kurkdroog. In juni weer terug op controle, dan word er gekeken of er een staaroperatie op korte termijn moet worden uitgevoerd

De volgende afspraak is op 27 mei, bloedprikken en controle bij dr Ellen Meijer.


maandag 8 april 2019

controle bij mijn hematoloogVandaag maandag 8 april weer voor het eerst dit jaar een afspraak met mijn internist/hematoloog dr Ellen Meijer op de polikliniek Hematologie, locatie VUmc van het Amsterdam UMC

Het bloedprikken ging gelukkig in één keer goed. De afgelopen weken vaak geprikt tijdens mijn ziekenhuisopname en dat ging gelukkig ook telkens goed.

De uitslagen van het bloedonderzoek waren allemaal goed en keurig binnen de referentiewaardes, daar was ik wel blij om. Alleen mijn afweer is nog erg laag. De dokter heeft voorgesteld om nog maar eens het vaccins Prevenar toe te dienen. Ik ben ook blij dat er op dit moment geen Graft versus Host actief is. Het is nu ook ruim een maand geleden dat ik de ;Prednison helemaal heb afgebouwd. Dit soort medicijnen zijn ook afweer verlagend en dat moeten we niet hebben. Preventief slik ik nog wel allerlei soorten antibiotica o.a: Co-trimoxazol Aurobindo 480 mg, Valaciclovir 500 mg en Azitromycine 250 mg.

Met mijn longen gaat het redelijk, de saturatie schommelt tussen de 89 en 91%. Ik ben wel nog snel moe en kortademig bij inspanning. Voorlopig doorgaan met vernevelen, verder gebruik ik Montelukast 10 mg voor de nacht en Symbicort Turbuhaler 400/12 (twee maal daags), een bloedverdunner en een pilletje voor het hart.

Met mijn ogen gaat het minder goed sinds ik weer terug ben uit Thailand, het zicht is erg wazig geworden. Zaterdag 13 april heb ik een afspraak bij de oogarts van het OMC Zaandam. Ben benieuwd wat hij te zeggen heeft.

De volgende afspraken op de polikliniek Hematologie: zijn op 15 april dan heb ik een Spirometrie (longfunctie-onderzoek) en op 25 april weer bloedprikken en controle bij dr Ellen Meijer.